Andre Pernet AB kogotypGör det omöjliga möjligt

Fastighetsunderhåll

Även åtgärder mot råttor börjar bli allt vanligare.

 

Råttbekämpning vid förskola


André Pernet AB, Knarrviksvägen 7, 760 21 Vätö. Telefon 070-532 48 96, 0176-23 47 89. Mail: andre.pernet@telia.com