Andre Pernet AB kogotypGör det omöjliga möjligt

André Pernet AB

Eftersom jag är född och uppvuxen  i Schweiz har jag en gedigen murarutbildning av den gamla skolan. Jag lärde mig yrket under 3 år genom att vara anställd som lärling och läste samtidigt teori i yrkesskolan.

Efter jag fått mitt gesällbrev gjorde jag lumpen och därefter en 2-årig vidareutbildning som platschef  i St. Gallen, Schweiz. 1983 flyttade jag till Sverige och är fortfarande kvar.

Innan jag gick i pension arbetade jag huvudsakligen med eldstäder, öppna spisar, kaminer, kassetter, rördragning och renovering av hela skorstensanläggningar.

Murning och puts, mindre grunder, fastighetsreparationer fanns också på min repertoar.

Eftersom min utbildning har varit så bred och med all erfarenhet som har tillkommit under alla år brukade jag tillsammans med kunden alltid hitta en lösning på önskemålen.

Kontakt

Adress
André Pernet AB
Knarrviksvägen 7
760 21 VÄTÖ

Mail
andre@andrepernet.se

Telefon
0705 32 48 96 (mobil)


André Pernet AB, Knarrviksvägen 7, 760 21 Vätö. Telefon 070-532 48 96, 0176-23 47 89. Mail: andre@andrepernet.se