Andre Pernet AB kogotypGör det omöjliga möjligt

Skorstenar

 

Ommurad skorsten Nyputsad gammal bristfällig skorstenMurad skorsten med utkragning visar avslutning före plåtbeslag

André Pernet AB, Knarrviksvägen 7, 760 21 Vätö. Telefon 070-532 48 96, 0176-23 47 89. Mail: andre.pernet@telia.com